"Ongan våre fortjener å ha det bra på tross av tøffe hverdager!"

Min hverdag vies forebyggende arbeid til det beste for ongan!

Retten til å være meg

eli_rygg_profil_paa_huska

Fra vi ligger i magen til mammaen vår, blir vi møtt med forventninger om hvem vi skal bli. Fra vi er født, blir vi møtt med sammenligninger. Når vi møter våre søsken og venner blir vi møtt med bedømmelser. Det er sjelden vi blir møtt med å være den vi er, innerst inne.

Barn og vanskelige temaer

elirygg_hund

Før eller senere får vi spørsmål om døden. Hvordan skal vi lære oss å snakke naturlig om dettte og fortelle sannheten. Hvordan kan et barn forholde seg til f.eks. en mamma som skal dø? Eller et av familiemedlemmene som har tatt sitt eget liv? Hvordan skal vi møte et barn som lever med rus i familien? Hvordan kan vi klare å møte barn som har opplevd et overgrep?

Nærværskurs

elirygg_lesestund

Vi lever i en travel tid. Hver dag har vi mellom 60-70.000 tanker. De eller fleste av disse tankene er negative, og ofte fordømmende av oss selv. Det er derfor vanskelig for oss å være her og nå. I dag har vi en unik mulighet til å komme nærmere oss selv og dermed barna våre. De er ikke så redde lenger for autoriteter som vi var når vi vokste opp. Dette skaper et tomrom som vi kan fylle med nærvær og kommunikasjon.